1. Trang chủ
  2. SẢN PHẨM
  3. Diana Libera
  4. Libera Maxi Không Cánh

Diana Libera

Ngày

3

Diana Libera siêu thấm
No Wings

Usage Daytime
Wings No wings
Size 23cm
Price Giá bán lẻ (8sp): 9.000 VND

1

Mặt lưới siêu thấm X-ray với lỗ hút dạng phễu dẫn thấm nhanh xuống và chống thấm ngược, giữ bề mặt khô và sạch

2

Lõi bông ép chân không giúp băng mỏng hơn,

3

Rãnh bảo vệ ngăn tràn và chống co dúm

Sản phẩm khác

See Other Brands